Annons marknaden i Sverige

Under 2012

Enligt IRM uppgick de totala medieinvesteringarna till 31,6 miljarder kr år 2012 (32,2 år 2011)

Procentuella för delningen bland medier
 • Dagspress 18%
 • Gratistidningar 5%
 • Gratistidskrifter 1%
 • Pop.press 2%
 • Fackpress 3%
 • Bilagor 1%
 • Tryckt katalog 1%
 • ODR 5%
 • ADR 5% TV 15%
 • Radio 2% Bio 0%
 • Internet 19%
 • Mobil 1%
 • Utomhus 3%
 • Event 10% Mässor 10%

Medieutrymmeskakan 2012 = 31,6 miljarder kr

plus Event och Mässor = 3

Högst besökta websidor under denna vecka enligt källa KIA-index.